botox botox
הספריה המשפטית
דיני עיקולים - דין והלכה

הפרקים שבספר:

עיקול ותושב חוץ

ב- המ' (ת"א) 15092/89 {הלנה עמרם ואח' נ' סטאלייט, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.02.90)} קבע בית-המשפט כי כאשר עולה כי למבקש העיקול לא יהיה ממה להיפרע, היות ולבעל דין, אשר פעילותו מתרכזת בחו"ל, אין ולא יהיו נכסים בארץ, הרי שהעיקול יישאר על כנו.